Badania kierowców zawodowych

Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

  • w wieku do 60 lat – co 5 lat;
  • w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy.

Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;

  • w wieku do 65 lat – co 5 lat;
  • powyżej 65 lat – corocznie.

W przypadku kierowcy, który otrzymał skierowanie na badanie z Urzędu Miasta / Starostwa Powiatowego, nie orzeka się terminu kolejnego badania. W przypadku ponownego otrzymania skierowania z wyżej wymienionych instytucji, badanie należy w całości powtórzyć.

Osobom skierowanym przez lekarza medycyny pracy, które wykonują prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej lub kierują samochodem do 3,5 tony w ramach obowiązków służbowych, zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne. Częstotliwość badań psychologicznych zależy od lekarza medycyny pracy, który kieruje pracowników na konsultację psychologiczną.

Czas badania psychotechnicznego jest uzależniony przede wszystkim od stanowiska, na które wykonuje się badanie. Zależy również od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku osoby badanej.

Pamiętaj, że prowadzenie pojazdu wymaga szczególnej koncentracji oraz odporności psychicznej na pewne sytuacje w ruchu drogowym. Istotne znaczenie ma również odporność na monotonię, która pojawia się podczas kilkugodzinnego prowadzenia pojazdów. Nie zawsze jednak kondycja psychiczna pozwala na szybkie reagowanie na zmienne warunki na drodze. Dlatego rzetelne badania psychologiczne dla kierowców są koniecznością. Dzięki nim możliwe jest zwiększenie bezpieczeństwa na drodze – sobie oraz innym uczestnikom ruchu.

POLECAMY

Oferta specjalna na przewóz maszyn lub transport z załadunkiem i wyładunkiem albo też częściowa lub kompleksowa usługa relokacji maszyn. Szczegóły na stronie http://transport-pm.pl .

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.