Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych 2023 – celebracja, która uczy nas doceniać pielęgniarki

5 min read

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, którego celem jest uhonorowanie wkładu pielęgniarek i położnych w zapewnienie jakości opieki zdrowotnej na całym świecie. W tym roku w ramach celebracji tego dnia podkreśla się szczególną rolę i wyzwania stojące przed pielęgniarkami w XXI wieku, a także zwraca uwagę na znaczenie bezpiecznego sprzętu medycznego dla personelu medycznego. Eksperci Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali wyjaśniają, jak istotne jest wprowadzenie zmian, mających wpływ zarówno na bezpieczeństwo, ale też komfort pracy w służbie zdrowia. Przybliżają również jak ważną rolę odgrywają pielęgniarki i położne w zapewnieniu bezpiecznej opieki pacjentom.

Celem Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych 2023 jest docenienie i zwrócenie uwagi na znaczenie ich pracy w zapewnianiu odpowiedniej opieki zdrowotnej, a także na wyzwania, z którymi zmagają się pielęgniarki oraz pielęgniarze w XXI wieku. To także okazja, aby przybliżyć specyfikę tego zawodu, który wymaga wyjątkowego zaangażowania i empatii – to swojego rodzaju misja związana ze sprawowaniem opieki nad pacjentem na różnych etapach jego życia. Praca pielęgniarki jest nierzadko wyczerpująca fizycznie, ale również wymaga umiejętności radzenia sobie z wieloma problemami. W dzisiejszym świecie praca osób wykonujących ten zawód jest szczególnie istotna ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne związane m.in. ze starzeniem się społeczeństwa, a także na skutek pandemii COVID-19.

Rola pielęgniarek w dzisiejszym świecie

Pielęgniarki odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu opieki zdrowotnej pacjentom na całym świecie. Chociaż to nadal bardzo odpowiedzialna profesja, zawód ten zmienił się na przestrzeni lat – obecnie daje wiele możliwości rozwoju i pracy w różnych sektorach. Pielęgniarka nie tylko wykonuje podstawowe czynności pielęgnacyjne przy pacjencie, ale odpowiedzialna jest również za całą koordynację opieki  między wszystkimi specjalistami medycznymi. W dzisiejszych czasach pielęgniarki muszą posiadać szeroki zakres umiejętności, w tym techniczne i interpersonalne, aby zapewnić swoim pacjentom najlepszą możliwą opiekę.

„W pierwszej kolejności należy podkreślić, że pielęgniarstwo to zawód zaufania społecznego.
Pielęgniarka, jako członek zespołu terapeutycznego odgrywa bardzo ważną rolę w całym procesie leczenia chorego i jest pierwszym ogniwem, z którym pacjent ma kontakt. Do codziennych obowiązków należy szereg czynności – od wykonywania zleceń lekarskich, iniekcji, drobnych zabiegów, prowadzenia dokumentacji po udział w wysokospecjalistycznych procedurach medycznych. Osoba na tym stanowisku może również samodzielnie wystawiać skierowania na badania diagnostyczne, przekazywać zalecenia odnośnie terapii, czy wystawiać recepty na niektóre leki. Współczesne pielęgniarstwo kieruje uwagę przede wszystkim na ciągły rozwój kompetencji zawodowych, co w głównej mierze przekłada się na posiadaną wiedzę, kwalifikacje, a także umiejętności świadczenia wysokiej jakości opieki, promowania prozdrowotnej aktywności oraz udzielania pomocy w stanie zagrożenia zdrowia i życia.”
– komentuje Marzena Janowska, Naczelna Pielęgniarka Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Praca pielęgniarek pełna wyzwań?

Niezależnie od miejsca pracy oraz rodzaju świadczonych usług ważne, by pielęgniarki mogły wykonywać swoje obowiązki w warunkach zapewniających im bezpieczeństwo, pewność działania, chroniących przed szkodliwymi skutkami dla zdrowia. Tymczasem, jak wynika z raportu przygotowanego przez Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali w polskich szpitalach blisko 70% personelu medycznego zraniło się nawet do 5 razy podczas swojego stażu pracy. Charakter pracy pielęgniarki, wykonywanie różnych procedur, w tym z użyciem wyrobów medycznych niesie za sobą możliwość transmisji drobnoustrojów. Szczególnie używanie każdego dnia sprzętu, którym można się zranić, może prowadzić do transmisji, w wyniku której może ona ulec zakażeniu, co w konsekwencji prowadzi do absencji w pracy.

„Aby działać na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom i położnym konieczne jest używanie w placówce nowoczesnego, jakościowego sprzętu medycznego. Kolejną kwestią jest uświadomienie pracodawcom kosztów poniesionych w wyniku ekspozycji zawodowej oraz nieobarczanie pielęgniarek nadmiarem pracy – to bardzo często pośpiech jest przyczyną zranień czy skaleczeń. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo personelu przekłada się na bezpieczeństwo pacjentów i cały system ochrony zdrowia”mówi dr n. med. i  n. o zdr. Paweł Witt, Przewodniczący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali została zawiązana w 2021 roku, a głównym jej celem jest zwiększanie bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do korzystania z bezpiecznego sprzętu medycznego. Głównym projektem koalicji jest program Deklaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”, do którego przyłączają się polskie placówki medyczne, przestrzegające zaleceń zawartych w Deklaracji. Patronat nad projektem objęły: Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Polska Federacja Szpitali, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polski Klub Dostępu Naczyniowego, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Infuzyjnego. LinkedIn: https://linkd.pl/2zdmu

Rynek zdrowotny w Polsce

Przyszłość nowych technologii w medycynie rysuje się w jasnych barwach – co do tego nie można mieć nawet cienia wątpliwości. Całodobowa dostępność czy nieustanny wzrost popularności akcesoriów do monitorowania funkcji organizmu (takich jak pulsometry, krokomierze) otwierają przed telemedycyną gigantyczne możliwości. Co więcej, pojawia się coraz więcej firm i startupów produkujących urządzenia, które ułatwiają zapewnienie lepszej opieki medycznej przez Internet.

Już dziś, spełniając zapotrzebowanie w zakresie telemedycyny, rośnie rynek produktów umożliwiających zdalne monitorowanie stanu zdrowia. Według szacunków ekspertów, wartość tego rynku do końca 2027 roku na całym świecie ma wynieść 43 miliardy dolarów. Jego rozwój jest zgodny z najnowszymi trendami, które mają optymalizować działalność placówek medycznych poprzez zapewnienie pacjentom w jak najszerszym zakresie opieki w miejscu zamieszkania oraz interweniowanie tylko w koniecznych sytuacjach. Przewiduje się również, że cały globalny rynek opieki zdrowotnej online będzie rosnąć w tempie 14,5% rok do roku, co oznacza że w 2027 roku może on osiągnąć wartość 230,6 miliarda USD.

Telemedycyna z jednej strony jest wyzwaniem dla branży medycznej, ponieważ wymaga inwestycji w nowoczesne oprogramowanie i narzędzia, zmiany organizacji pracy, szkoleń pracowników itd. Z drugiej strony stanowi ogromną szansę na zwiększenie dostępności usług medycznych, zmniejszenie kosztów obsługi pacjenta i przyciągnięcie nowej grupy docelowej — cyfrowych pacjentów. 

Teleporady w polskim wydaniu przypominają obecnie bardziej próbę skopiowania tradycyjnej wizyty w gabinecie lekarskim, niż faktyczny przełom w cyfryzacji służby zdrowia. Niemniej już w takiej formie cieszą się one dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów. W 2021 roku 62% Polaków, zamiast udać się do przychodni wybrało konsultację lekarską przez telefon. 

Docelowo telemedycyna (Digital Health) powinna oferować nowe formy opieki medycznej będące efektem synergii medycyny, technologii i telekomunikacji. Mowa nie tylko o telekonsultacjach lekarskich, ale również zdalnym monitoringu zdrowia, diagnostyce, rehabilitacji, a nawet zabiegach chirurgicznych. Technologie wspierające rozwój telemedycyny to m.in.:

  • Oprogramowanie specjalistyczne usprawniające komunikację na linii pacjent — lekarz,  prowadzące rejestr konsultacji,  systemy wspomagające diagnostykę radiologiczną i obrazową, analizujące dane historyczne i ułatwiające stawianie diagnozy, systemy do przetwarzania i wymiany informacji pomiędzy oddziałami i placówkami partnerskim, rejestry EDM i wiele innych. 
  • Aplikacje dla pacjentów jak portale internetowe z indywidualnymi kontami pacjentów umożliwiające umawianie wizyt, przedłużanie recept, planowanie badań, zarządzanie kalendarzem szczepień itp., aplikacje monitorujące stan zdrowia osób przewlekle chorych (np. cukrzyków), służące do przechowywania dokumentacji medycznej, wyboru ubezpieczenia medycznego, czy zakupu leków i realizacji recept itp.
  • Urządzenia typu Smart Health - zarówno profesjonalne rejestratory medyczne (jak holtery EKG czy zdalne KTG), które pozwalają zmniejszyć ilość hospitalizacji, jak i prostsza elektronika monitorująca stan zdrowia o charakterze profilaktycznym i mająca na celu zwiększenie zaangażowania pacjentów.

Rynek telemedycyny ma ogromny potencjał. Aby go w pełni wykorzystać, niezbędne jest wdrożenie nowych technologii oraz zadbanie o ich integrację z użytkownikami (pacjentami i lekarzami). Wymaga to od firm spojrzenia na pacjenta w sposób holistyczny i zmapowania jego całej podróży przez system ochrony zdrowia, począwszy od momentu, w którym zaczyna poszukiwać informacji w Internecie, poprzez spotkanie z lekarzem i diagnostykę, aż po realizację recepty w aptece i konsultacje kontrolne. 

Branża medyczna będzie wykorzystywać coraz więcej nowinek technologicznych i innowacyjnych rozwiązań. Pozwalają one na szybszą diagnostykę, efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Skoordynowana komunikacja z pacjentem, m.in. poprzez e-czaty czy wideoczaty, jest kluczowa dla kompleksowej opieki. Nowe technologie powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę i pozwolić na rehabilitację w domu.

Służba zdrowia nowej generacji będzie wykorzystywała coraz więcej nowinek technologicznych – urządzeń mobilnych, telediagnostyki czy sztucznej inteligencji. W najbliższej przyszłości ponad 14 mln pacjentów może korzystać z nowych technologii w procesie leczenia. Największy potencjał mają przede wszystkim usługi telemedyczne, które mogą zrewolucjonizować system opieki zdrowotnej: przyspieszyć możliwość rozpoznania choroby czy poprawić jakość monitorowania leczenia.

Nowe technologie pozwalają na szybszą diagnostykę, bardziej efektywną terapię i sprawną rehabilitację. Często są wytworem wielu wynalazców, którzy starają się doprowadzić do tego, by były one użyteczne dla pacjentów. Jest wiele innowacji, które dostają wiele nagród, natomiast nie są użytkowane, bo są zbyt trudne do zastosowania w codziennym życiu. Powinny być nakierowane na wczesną diagnostykę, która pozwala na zmniejszenie kosztów diagnostyki i ewentualnej terapii. Nowe technologie, które pozwalają na rehabilitację, powinny być dostosowane do naszych telefonów komórkowych i pozwolić na rehabilitację w domu.

Żeby wydłużyć Polakom życie, nie wystarczy tylko normalna opieka medyczna i kontakt lekarza z pacjentem, lecz przede wszystkim potrzebna jest absolutnie nowoczesna technologia. To telemedycyna, kontakt z pacjentem poprzez różne inne narzędzia informatyczne, takie jak e-czaty czy wideoczaty, generalnie komunikacja z pacjentem w sposób skoordynowany, gdzie widzimy ścieżkę pacjenta w sposób ciągły, używając nowej technologii.

Może Ciebie zainteresować:

+ There are no comments

Add yours